2024.06.23.

Feltöltve:

- Connecting socket helper unit (C version) v1.0.0
- Listening socket helper unit (C version) v1.0.0
Dátum: 2024.06.23. 00:42:12 #

2024.06.17.

Feltöltve:

- YTFE (YouTube Frontend) v1.20.5 OpenBSD (7.3+) AMD64 Qt5
Dátum: 2024.06.17. 19:10:05 #

2024.06.12.

Frissítve:

- FTPMount: v1.0.3 => v1.0.4
- Configuration parser for UNIX shell: v1.0.1 => v1.0.2
- PassHandler: v1.0.3 => v1.0.4
- MakePass: v2.0.0 => v2.0.1
Dátum: 2024.06.12. 00:47:44 #

2024.06.06.

Frissítve:

- SP2FE (SIDPlay2 Frontend) Linux i686: v1.5.0 => v1.6.0
- SP2FE (SIDPlay2 Frontend) Linux AMD64: v1.5.0 => v1.6.0
Dátum: 2024.06.06. 13:38:41 #

2024.06.05.

Frissítve:

- Readline unit: 1.0.3 => 1.1.0
Dátum: 2024.06.05. 13:43:48 #